Welkom

Het Platform is opgericht om de individuele belangenbehartiging van de aangesloten leden zo goed mogelijk onderling af te stemmen en te stroomlijnen. .Doel is het vormen van solide en breed gedragen standpunten inzake het legale wapenbezit.