Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door de volgende mensen:

Voorzitter : Jan Paul Loeff
Secretaris : Jacques Bonewit
Penningmeester : Ramon Oost
Algemeen Bestuurslid : Caspar van den Berg
Algemeen Bestuurslid : Walter van Vliet