Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door de volgende mensen:

Voorzitter : Johan van der Linden
Secretaris : Jacques Bonewit
Penningmeester : Ewald Smit
Algemeen Bestuurslid : Caspar van den Berg