Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door de volgende mensen:

Voorzitter : Jan Paul Loeff
Secretaris : Jacques Bonewit
Penningmeester : Robert Betsch
Algemeen Bestuurslid : Caspar van den Berg
Algemeen Bestuurslid : Johan van der Linden