Doelstellingen

Het Platform Legaal Wapenbezit is een koepel van verenigingen en organisaties wiens leden op enigerlei wijze activiteiten ontplooien met in legaal bezit zijnde wapens en munitie.

De Wet Wapens en Munitie regelt wat wapens zijn en wie deze (op welke wijze) legaal mogen bezitten.

Als redenen daarvoor valt onder meer te denken aan sportbeoefening, jagen, verzamelen, historische nabootsing en ten behoeve van museale tentoonstellingen.

Het Platform Legaal Wapenbezit is door de verschillende verenigingen en organisaties in het leven geroepen om waar nodig een gezamenlijke stem te hebben richting justitie, politiek, politie en overige partijen.

Binnen het platform vindt kennisdeling plaats en worden ervaringen gedeeld.