Nieuwsbrief Phoenix Advisory | Maart 2021

Geachte lezer,

U ontvangt deze nieuwSbrief via uw branchevereniging/belangenbehartiger. Ongetwijfeld heeft u via de (sociale)media meegekregen dat er de laatste tijd veel in beweging komt aangaande jacht, verzamelen en schietsport.

De invoering van de E-screener eind 2019 markeerde het begin van een nieuwe periode. Oudere akte- en/of verlofhouders werden geconfronteerd met een overheid die op basis van een test in de hoek drukte terwijl men geen enkele mogelijkheid had zich hiertegen te verdedigen. Omdat de leeftijdscategorie 60+ als eerste verplicht werd gesteld deel te nemen aan de E-screener waren het onze ‘oudere’ collega’s die het eerst de dupe waren.

Terwijl alle signalen op rood stonden en overduidelijk was dat er iets ernstig misging met de invoering van de test walste men onvermoeibaar door en haalde tegen beter weten in wapens thuis op en trok klakkeloos aktes en verloven in. De impact die dit had op de betreffende mensen was enorm. Mensen zijn teleurgesteld en beschadigd notabene door dezelfde overheid als die hen had moeten beschermen tegen dit soort onrecht.

Tegelijkertijd was dit een punt waarop veel belangorganisaties besloten de krachten te bundelen. Jarenlang waren/werden zij verdeeld terwijl ze allemaal last hadden van dezelfde zaken en personen.

Mijn naam is Rob Boom, mijn bedrijf: Phoenix Advisory. Het is met trots dat ik mag zeggen dat ik namens een groot aantal organisaties de WWM-belangen behartig in de politiek, op de diverse Ministeries, bij politie en bij grote landelijke organisaties als bv. VNO/NCW en MKB-Nederland. Ook úw belangenvertegenwoordiger draagt bij aan deze beweging.
De kern van de samenwerking is dat we ons concentreren op de 90% die ons verbindt in plaats van de 10% die ons verdeelt.
Door onderling verbindingen te leggen en informatie te delen, maar ook door samen een plan van aanpak te maken voor de nabije toekomst versterken we elkaar enorm. Daarnaast maakt een groot aantal schouders het voor mij mogelijk om fulltime beschikbaar te zijn daar waar onze aanwezigheid vereist is.

Er staat een heel aantal spannende ontwikkelingen voor de deur waar ik u middels deze nieuwsbrief over wil informeren. Als u naar aanleiding van deze brief op de hoogte wil blijven kunt u mij volgen via Linkedin. Daarnaast lever ik ook met enige regelmaat artikelen aan aan uw bestuur waarvan u via hen op de hoogte wordt gehouden.

-DOWNLOAD DE VOLLEDIGE NIEUWSBRIEF HIERONDER –

Nieuwsbrief lobbyist maart 2021

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *