Nieuwsbrief Phoenix Advisory | Maart 2021

Geachte lezer, U ontvangt deze nieuwSbrief via uw branchevereniging/belangenbehartiger. Ongetwijfeld heeft u via de (sociale)media meegekregen dat er de laatste tijd veel in beweging komt aangaande jacht, verzamelen en schietsport. De invoering van de E-screener eind 2019 markeerde het begin van een nieuwe periode. Oudere akte- en/of verlofhouders werden geconfronteerd met een overheid die op […]